Do e-shopu 10 cm, tmavé, listy, bíl jednoduch kvítek, V - VI, NENÁRONÁ pokryvná trvalka, kontejner 9x9.
Typickm znakem je, e pi rozevení se rozloí tak, emisfero volantino offerte e je kvt zcela ploch.Modré nebo nafialovlé kvty vyrstají v úlabí list.Najdeme jej hlavn na stinném míst.Stanovit: Roste plan ve svtlch lesích, kovinách, na vinicích, zahradách a hbitovech.Jedná se o pvodní druh, kter v Evrop ije ji tagliando bmw serie 1 f20 tísíce let.Díky schopnosti sniovat poet bílch krvinek se uívá pi léb krevních chorob a zhoubnch nemocí.A nápadn stoen doleva.Do e-shopu, velmi pkn druh barvínku, kvete svtle modrm plnm a velkm kvtem na kraji léta.Barvínek je oblíbenou okrasnou rostlinou.Nejradji mají stinné stanovit, kde se drí vlko i v teplch dnech, avak dobe porostou i na slunci.Popis rostliny: Barvínek nebo-li brál je stálezelená, poléhavá rostlina.Vytváí dlouhé poléhavé vhony o délce a 80cm, které dokáí po délce i zakoenit a u báze devnatí.Uívanou ástí je na, která se suená pouívá na sníení krevního tlaku, pi cukrovce, proti drádivému kali.Zaplavte vai zahradu modrofialovou záplavou drobnch kvítk!Na takovch místech ovem ocení cellulari htc prezzi bassi obasnou závlahu.Do e-shopu, kvete krásn fialovmi kvty.




Více informací, kontaktujte nás:, e-shop.Asto se objevuje na zarostlch skalách.Pouíváním naich slueb vyjadujete souhlas s naím pouíváním soubor cookie.Rozrstá se pomocí vhon, které mají tendenci.Listy eliptického tvaru jsou hladké s krátkmi apíky.Kvt má pt lístk korunních.Patí tak mezi vynikající pdokryvné rostliny.Je vborná k osázení beh, zídek, skalek nebo míst pod stromy.A vám sazenice barvínku meního dorazí na zahradu, pipravte pro n ideáln humózn pdu s dostaten kyprou strukturou.
Navíc odolává kdcm, chorobám a zneitnému ovzduí.


[L_RANDNUM-10-999]